top of page

Case study: ACME Film – Muutustega kohanemine


ACME Film – „Uncharted“


KINOKÜLASTUSTE LANGUS TÕI KAASA VAJADUSE STRATEEGIA MUUTMISEKS.


COVID-19 tagajärjel tekkinud voogedastusplatvormide populaarsus mõjus kinos käimisele negatiivselt ning varasemalt rakendatud strateegiad tuli ümber muuta. „Uncharted“ on videomängu põhjal üles ehitatud seiklusfilm, mille puhul ACME Film soovis kasutada uuendusmeelsemat meediastrateegiat, mis kõnetaks ja kaasaks inimesi rohkem kui varasemalt ning tooks kinodesse soovitud külastajate arvu.

 

EESMÄRK

„Uncharted“ kampaania peamised eesmärgid:

• ACME Film kinokassa eesmärgi saavutamine;

• Luua uus strateegiline lähenemine „Suurfilmide“ turundamiseks;

• Kasutada uuenduslike reklaamiformaate, et tõsta kasutajate kaasatust.

 


KUIDAS UUENDUSLIKULT LÄHENEDA?


„Uncharted“ meediakampaania periood jagunes neljaks taktikaliseks faasiks:

1. Eelteavitus

2. Põhikampaania

3. Engagement periood

4. Sustain ehk järel-kampaania

 

Strateegiliselt oli oluline leida õige tasakaal tutvustavate ning tegevustele suunatud reklaamide vahel.

Tegemist oli digimeedia kampaaniaga Google ja Meta reklaamplatvormidel, seega pidime lisaks klassikalistele formaatidele kaasama täiendavaid meediaformaate, et paremini kasutajaid kaasata.

 

Eelteavitus faasis keskendusime videoreklaamidele, kus kasutasime kujundusena filmi trailerit ning suunasime reklaamid sarnaste ACME filmide kampaaniates paremini toiminud sihtrühmadele, näiteks seiklus- ja action-filmide huvilistele.

 

Põhikampaania keskendus võimalikult suure katvuse saavutamiseks läbi erinevate reklaamiformaatide: Meta uudisvoo ja story video ning bänner reklaamid, Youtube videoreklaamid ja DV360 display video- ja bänner reklaamid.

Muuhulgas olid kasutusel veelgi detailsemad sihtimised, näiteks Uncharted filmis osalevate näitlejate ja sarnaste filmide fännid.

Fookuses oli sihtrühma kogumine järgnevate kampaaniafaaside jaoks.

 

Engagement perioodi peamine eesmärk oli põhikampaanias kogutud retargeting sihtrühma aktiivne kõnetamine läbi erinevate meediakanalite.


Meta reklaamplatvormil kasutasime interaktiivset Instagram Story poll lahendust, mille abil kasutajaid rohkem kaasata ning nendes huvi tekitada. DV360 platvormil sihtisime filmihuvilisi, kes olid varasemalt reklaamidega kaasatud olnud ning Google otsingureklaamidega suunasime inimesi kinopileteid ostma.

 

Sustain faasi eesmärk oli teha filmi järel-turundust, millega tuletasime inimestele meelde, et film on kinodes.

Kui varasemalt kasutasime üldist- ja retargeting sihtimist eraldi, siis kampaania viimases faasis kombineerisime mõlemad sihtrühma tüübid, et saavutada võimalikult efektiivne katvus.

 


VIISIME PLAANI ELLU JA TÕIME TULEMUSE.


„Uncharted“ tulemused ületasid kõiki ootuseid:

  • Kampaania meediatulemused oli planeeritust paremad – kampaania kogus 38% rohkem näitamisi, 247% rohkem video vaatamisi ning engagement pindade puhul oli kaasatus parem kui eeldasime;

  • Filmi käis vaatamas 44 104 kinokülastajat;

  • Tugevad vaatajanumbrid aitasid filmi kinodes hoida 12 nädalat.

 

Oleme sarnast lahendust kasutanud ka teistes kampaaniates ning oleme näinud, et erinevate faaside kombineerimine toob kampaaniale oodatust paremad tulemused.

 

Kliendi kommentaar – Tanel Vettik, ACME Film Eesti, levifilmide turundusjuht :

„Covidi-järgsel ajal oli suureks väljakutseks inimeste kinno meelitamine. Lisaks inimeste muutunud tarbimisharjumustele, pistsime rinda ka teiste tugevate kassahittidega linastuskavas.

Kõige selle keskel tuli meil navigeerida ning leida meetodid, kuidas meie digikampaania annaks konkurentsieelise. Kampaania kõik eesmärgid said aga kuhjaga täidetud.

Lisaks kassatulu ootuste ületamisele, täitsime kõik digikampaania KPI-d. Meie edukas retargeting kampaania ning tugevad vaatajanumbrid aitasid filmi suurel ekraanil hoida kogunisti 12 nädalat.“

 

 

LOOMINGULISUS JA UUENDUSLIKUKS

 

Formaadid

Kampaanias kasutasime mitmeid uuenduslike reklaamformaate, mida ACME Film Eesti puhul varasemalt ei olnud rakendatud: Google otsing, DV360 Native videobänner, Instagram Story poll.


Sihtimine

Esmakordselt kasutasime suuremas mahus retargeting sihtrühmi: reklaamidele kaasatud kasutajad ning reklaamidele varasemalt klikkinud kasutajad. Kuigi ka varasemalt on see olnud osaks kampaaniast, keskendusime suuremas mahus just nende kasutajate tähelepanu hoidmisele.

Comments


bottom of page