top of page

Miks on oluline kasutada erinevaid reklaamikanaleid?


Tänapäeva kiiresti arenevas meediamaailmas võib jääda mulje, et traditsiooniline meedia on oma hiilgeaega elanud. Digitaalne turundus näib olevat kõikjal — sotsiaalmeedia, veebireklaamid, e-posti turundus jne.


Seetõttu kuuleme üsna sageli küsimust, kas traditsioonilises meedias reklaamimine on üldse enam oluline?


Vastus on jah ja siin on põhjused...Traditsiooniliste reklaamikanalite tähtsust ei tasu alahinnata. 


Lähenedes reklaamikanalite valikule ainult iseenda tarbimisharjumusi aluseks võttes, võid kergekäeliselt jätta meediamiksist välja sinu brändile olulised kanalid. 


Uuringud ja meie kampaaniate tulemused näitavad, et igal reklaamikanalil on täita oma oluline roll ROIs. 


Digimeedia teekond on hästi juhitav, levib suhteliselt soodsa kontaktihinnaga ja on igaühele kättesaadav nii reklaamija kui tarbija vaatest.

Samal ajal on inimesed aga õppinud reklaamidest mööda vaatama.

Kohalike digikanalite viewability (bänner on 50% nähtav vähemalt 1 sekund) keskmine on kordades kõrgem kui sotsiaalmeedia reklaamidel, aga efekt ROI-le on sellegi poolest väiksem kui seda oleks kasutades neid kombineerituna laialt levivate reklaamikanalitega.  


Ülesihtimise küsimus on käinud meediamaastikult läbi mitmeid kordi.

Täna oleme aina süvendatumalt sama ringi ees.  


Unusta mõttekäik, et kõik inimesed on samasugused. Sind võib see üllatada, aga endiselt on palju neid, kes iga päev lülitavad autosse istudes sisse raadio ja koju jõudes mängib taustaks teler. Ning ära unusta, et kõik inimesed ei käi tööl 8-5ni. Selline töörütm on vaid kolmandikul rahvastikust. 
Mis toob tulemusi?


ThinkBox hiljutine uuring (2021-2023) näitab, et telereklaami ROI erinevates sektorites on endiselt kõige suurem.

Digikanalid on samuti olulised, kuid jäävad praegu veel traditsioonilisele televisioonile alla.  Seda nii lühi kui pikaajalises plaanis.Hiljutine uuring UK-s (RadioCentre ja Colourtext 2024) tõi välja, et raadioreklaam võib tõsta veebikülastusi päevas lausa kuni 9%.

Kui digikampaanial tuleb lagi ette ja eelarve suurendamine enam tulemusi ei tõsta, siis raadioreklaami lisamine meediamiksi tõstab ka veebipõhise kampaania tulemusi.


Kas teadsid, et eestlased kuulavad raadiot keskmiselt 1,5 tundi päevas ja vaatavad televiisorit ligi 3 tundi päevas? See on magusalt suur osa päevast, mil reklaamid jõuvad suure hulga inimesteni.Millistes meediakanalites Eesti inimesed reklaami märkavad?


Vaatame otsa Kantar Emori uuringu (2023) kahele vanuserühmale: 15-25a ja 35-65a. Iga päev või nädalas 5-6 korda märkavad nad reklaame erinevates reklaamikanalites järgmiselt:Igapäeva toimetuste ning linnas liiklemise käigus jääb neile mõlemale vanusegrupile silma välimeedia ning reklaam ühistranspordil ja selle sees.


Välimeedia võimalusi on rohkelt ning igale kampaaniale leidub sobiv lahendus.


Näiteks mõne lühiajalise müügikampaania paigutad sulle olulise piirkonna bussiootepaviljonidesse, aga suureks pikaajaliseks brändikampaaniaks kaasad sobival tuiksoonel suurt reklaamtahvlit.


Märgatavuse poolest on 15-25a seas tipus sotsiaalmeedia reklaam ja reklaam Youtube-is.

35-65a märkavad igapäevaselt enim reklaami uudisportaalides, seejärel sotsiaalmeediakanalites. Kõrge märgatavusega on ka e-mailile saabuvad uudiskirjad.Kokkuvõtteks


Mitmekülgne reklaamikanalite strateegia võimaldab jõuda laiema publikuni, suurendada bränditeadlikkust ja saavutada suuremat ROI-d.


Eesti kontekstis, kus võib jõuda enamiku elanikeni läbi vaid mõne suure portaali, on oluline mitte alahinnata traditsiooniliste meediakanalite mõju.


Seega, kui plaanid järgmist reklaamikampaaniat, kaalu hoolikalt kõikide kanalite — nii uute kui vanade — kasutamist, et maksimeerida oma kampaania ulatust ja mõju.

Comentários


bottom of page